Bejelentkezés

Közlemény  az alapfokú művészetoktatási intézmények minősítéséről

2012. március 2. 14:20

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium - a 2011/2012. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelettel - egy évvel meghosszabbította az alapfokú művészetoktatási intézmények minősítésének érvényességi idejét. A 2007-ben kiadott minősítések 6 évig, 2013-ig érvényesek.

A normatív támogatást a jogszabályok először 2007-ben kötötték e minősítéshez. Ennek alapján az elsőként 2007-ben minősült intézmények is megfelelnek a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. melléklet 15. e pontjában) megfogalmazott kritériumnak, azaz jogosultak a 2012. évi időarányos normatív támogatásra.

A jelenleg működő minősítési rendszert 2013-tól egy átfogó, új szervezeti alapokon álló intézményminősítés váltja fel.

(Oktatásért Felelős Államtitkárság)
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/kozlemeny-az-alapfoku-muveszetoktatasi-intezmenyek-minositeserol