Bejelentkezés

Magyar vagyok

KARAUL AZ ŐRZŐ TÁLTOS

A magyar népi hitvilág természetfeletti képességű embere a táltos, aki a szentség elrendelése  nyomán, a sorsát eleve meghatározott, kiválasztott személy. Természetfeletti ismertetőjegyei általában már születésekor megnyilvánulnak, például több csonttal, foggal vagy tíznél több ujjal születik. De a táltos születhet csillaggal megjelölten, valamint aranyfoga és aranyhaja is lehetett. A néphit azt tartja, hogy sokáig szoptatják, csendes, szótlan gyermek, de korához képest rendkívül erős. A táltosokra jellemző még a huzamos alvás, a pénz meglátása a földben, valamint a regölés, és bosszúból vihart is tudnak kelteni, de ha megkapják a tejet akkor segítőkészek.

Tovább az eredeti cikkre>>>

Nemzeti összetartozás napja

Bevezetőnek szánom!

Csak azt ne feledjük, miért van szükség erre az ünnepre! Csak azt soha ne feledjük, kinek köszönhető Trianon! Csak azt soha ne feledjük, kik darabolták fel országunkat!

Ha pedig elhisszük, hogy ez a példátlan nemzetgyalázás miattunk, a mi hibáink miatt következett be, hazaárulók vagyunk!

Jó az összetartozás, jó arról énekelni is, de előbb lássunk tisztán!

Ha lehet, bocsássunk is meg!

...ám megbocsátani csak annak lehet tiszta szívből, aki bocsánatunkért esedezik!

Vagy valaki hallott már arról, hogy tőlünk bocsánatot kért valamely győztes hatalom miniszterelnöke, vagy államfője? (Vagy lehet, hogy én maradtam le valamiről?????)

Én úgy szeretnék már egy olyan hiteles magyar kormányt, aki a trianoni döntés felülvizsgálatát is meri kérni az illetékesektől! ...mert biztosan lehetne!

Ha lehet a holokauszt, vagy a kommunista bűnök tagadása miatt bűntetni, kellene büntetni a trianoni nemzetgyalázás tagadásáért is! Mert bizony, vannak, akik tagadnák!

Remélem, ti kedves kollégák kellő történelmi alapossággal ünneplitek majd ezt a napot! De azért vigyázzatok, nehogy ebből a napból hurrá-optimista örömünnep legyen, mint ahogy sikerült április 4-ét is felszabadításként meggünnepeltetni velünk, idősebbekkel!

Kérlek benneteket Garabonciás Tanárok, ne féljetek az igazságról nyiltan beszélni növendékeiteknek!

Mészáros Béla - igazgató

 

Link: http://nemzetiosszetartozas.kormany.hu/

Elválaszthattak, de szét nem választhatnak.

A Magyar Országgyűlés 2010. évi XLV. törvénye a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről június 4-ét, az első világháborút magyar részről lezáró trianoni békediktátum aláírásának a napját a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. 1920. június 4-én a Versailles melletti Nagy-Trianon palotában ránk kényszerített döntés értelmében a vesztes központi hatalmak oldalán harcoló Magyar Királyság területének mintegy kétharmadát elcsatolták. Az akkori népszámlálási adatok alapján a Trianon előtti Magyarország több mint 18 milliós lakossága 7,6 millió főre esett vissza, és az elcsatolt területekkel együtt mintegy 3,2 millió magyar ajkú került határainkon kívülre.

Nemzetünk tragédiájára mindörökké emlékezve, ugyanakkor történelmi felelősségünket is szem előtt tartva, a gyász évfordulója szülte Emléknap ma lehetőség is egyben, hogy megmutassuk: a történelem viharos időszakában külső hatalmak ugyan elválaszthattak bennünket, de kulturális gyökereinktől, közös nyelvünktől, nemzeti hovatartozásunktól nem foszthattak meg, hiszen az országhatárok szabdalta nemzetközösségünk oszthatatlan egész.

A múlt tragédiájával sújtott évfordulón felelősségünk most már a jövő felé irányul: 2010. évi XLV. törvény megerősítette Magyarország elkötelezettségét a magyar nemzet tagjainak és közösségeinek egymással való kapcsolatának fenntartásában, ápolásában. A Magyar Országgyűlés kötelességének tekinti a nemzeti összetartozás erősítését. A törvény kimondja, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, amelynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és a magyarok önazonosságának meghatározó eleme.”

Oldalak