Bejelentkezés

Tehetség

A tehetséggondozással foglalkozó szakkönyvek és cikkek

feb
10

Tehetségfejlesztés:

  1. Gyerekközpontú iskola / Klein Sándor. - Edge 2000 Kft., 2002. 261p. : ill. (2 példány) /370 K 58/

Tehetséggondozás:

Kiadványok a tehetséggondozás témaköréhez

feb
06

Kiadványok

Elindulás

Felkészülés a fogyatékosság megismerésére,
a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére

Szakma Módszertár

jan
28

Kedves Kolléga!

Vass Zoltán: A rajzvizsgálast pszichodiagnosztikai alapjai

jan
26

Komplexitás és kímélet a tehetségek ellátásában

jan
22

A 13. asztal beszélgetésének összefoglalása
Készítette: Gyarmathy Éva

A tehetség összetett, átható erő, ezért a tehetségesek ellá-tásában általánosan szükséges a komplex és kíméletes meg¬kö-zelítés.

Ez a szemlélet már a tehetség azonosításában is meg kell je-len¬jen. Nem egyszerűen a tehetséget kell azonosítani, hanem a tel¬jes embert, erősségeivel és gyenge pontjaival. Az azono¬sí¬tás nem egyszeri, hanem folyamatos nyomonkövetés. Nemcsak az egyén képességei, hanem a személyisége is hat és változik, ezért ezt is figyelembevevő eljárásokra van szükség.