Bejelentkezés

Tehetség

A tehetséggondozással foglalkozó szakkönyvek és cikkek

Tehetségfejlesztés:

 1. Gyerekközpontú iskola / Klein Sándor. - Edge 2000 Kft., 2002. 261p. : ill. (2 példány) /370 K 58/

Tehetséggondozás:

 1. Alkalmazott pszichológia / szerk. Radnai Béla, szerk. Lénárd Ferenc. - Budapest : Gondolat, 1984. - 527p., [12] t. ill., részben színes (2 példány) /150 A 20/
 2. Alkotni öröm : tehetséggondozás szabadidő hasznos eltöltése szakköri tevékenység keretében / Homoródi Józsefné. - Veszprém : M. Ped. Int., 1993. - 78p. ill. 29 cm (2 példány) /379 H 79/
 3. Első száz évünk : Jubileumi emlékkönyv a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete Centenáriumára / Csőregh Éva. - 267p. /370 E 43/
 4. Esélyteremtés az oktatási informatika eszközeivel : tanári kézikönyv a 12-14 éves korosztály oktatásához / szerk. Kárpáti Andrea. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 231p. : ill. + Cd mell. /371 E 93/
 5. Európai perspektívák a tehetségnevelésben = European perspectives in gifted education : Socrates-Comenius program / Balogh László, Tóth László. - Debrecen : KLTE Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék, 1999. - 117p. /370 E 96/
 6. Feladatsorok tehetséggondozáshoz : Magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv / Bicskei Angella, Csanky Mihályné, Nagyné Horváth Magdolna, Szentesiné Kiss Piroska. - Hajdú-Bihar MPI., - 137p. /371 F 41/
 7. Iskolai tehetséggondozás / Balogh László. - Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004. - 484p. /370 B 25/
 8. A képességfejlesztő iskoláért: Egy pedagógiai akciókutatás / szerk. Zsolnai József, közrem. Oláhné Vágó Irén, közrem. Zsolnai László, közrem. Sz. Tóth Gyula, közrem. Kiss Éva, közrem. Farkas Julianna, közrem. Kocsis Mihály, közrem. Zsolnai Józsefné, közrem. Csík Endre, közrem. Sárdi Edit. - Oktkut. Int., 1983. - 161p. 20 cm /370 K 38/
 9. Párbeszéd a szülők és a pedagógusok között / Füle Sándor. - Budapest : OKKER Kiadó, 2002. - 252p. (2 példány) /370 F 96/
 10. Pedagógiai írások / Horváthné Süle Gyöngyi, Szabó László, Takács Ildikó, Virághné Egyed Borbála. - Vas Megyei Pedagógiai Intézet, 2005. /370 P 52/
 11. A tanulási folyamat differenciálásának elvei és gyakorlata : Feldolgozási program pedagógus továbbképzés számára / Hortobágyi Katalin. - Budapest : FPI, 1995. - 94p. (3 példány) /371 H 83/
 12. A tehetség tanácsadás kézikönyve / Mező Ferenc. - Tehetségvadász Stúdió, 2004. - 150p. : ill. (2 példány) /370 M 61/
 13. Tehetséggondozás a természetkutató szakkörben / Kacziba Lajosné. - Kecskemét : Bács-Kiskun m. Pedag. Továbbk. Int., 1990. /374 K 10/
 14. Tehetséggondozás az iskolában / szerk. Ranschburg Jenő, közread. Magyar Tudományos Akadémia Budapest Pszichológiai Intézet. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1989. - 463 p. 20 cm (3 példány) /370 T 37/
 15. Tehetséggondozás matematikából általános iskolások számára / Orosz Gyula. - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés Kft., 1997. - 156p. (2 példány) /371 O 60/
 16. Tehetséggondozás Sárospatakon az ezredfordulón / Szerkesztő Velkey László. - Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium, 2000. - 56p. /370 V 67/
 17. Tehetségmentés az iskolában, 1920-1944 / Zibolen Endre. - [1986]
 18. Tehetségnevelés / Ferku Imre. - Nyíregyháza : Okteszt K., 1996. - 179p. ill. (3 példány) /370 F 53/
 19. Tehetségnevelés Magyarországon / szerk. Klein Sándor. - Szeged : Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet, 1990. - 403p. /370 T 38/
 20. A zenei nevelés lélektani alapjai / Paul Michel. - Budapest : Zeneműkiadó, 1974. - 159p. (2 példány) /371 D 71/

Tehetségkutatás:

 1. Tehetségkutatás / Dávid Imre, Bóta Margit, Páskuné Kiss Judit. - Kossuth Egyetemi Kiadó, 2002. - 333p. : ill. /370 D 30/

Tehetségnevelés:

 1. Tudtad, hogy tehetséges vagy? / J. Lőrincz Gitta. - Szort Bt., 2001. - 198p. : ill. (2 példány) /372 L 86/

Cikkek:

 1. Albert Mária: Tehetséggondozás az ezredfordulón : Minifórum a Tavaszi Fesztiválon. - In: Muzsika, ISSN 1588-1415, 1999. (42. évf.), 5. sz., 3. p. http://epa.oszk.hu/00800/00835/00017/778.html
 2. Andrássy Péter: Három évtized a tehetséggondozás szolgálatában: a Kitaibel Pál-verseny. - In: Magyar tudomány, ISSN 0025-0325, 2005. (50. (111.) köt.), 3. sz., 339-342. p. http://www.matud.iif.hu/05mar/11.html
 3. Báthory Zoltán: A tehetség globalitása : A Magyar Tehetséggondozó Társaságról. - In: Magyar tudomány, ISSN 0025-0325, 2002. (47. (108.) évf.), 10. sz., 1368-1370. p. http://www.matud.iif.hu/02okt/bathory.html
 4. Berkes Erzsébet: A romantikus zseni meg a realista tehetség - Bulgakov, M.: A Mester és Margarita, Zsámbéki Szombatok. - In: Mozgó világ, ISSN 0324-4601, 1995. (21. évf.), 9. sz., 117-119. p.
 5. Bodor Béla: Egy többértelmű szó : tehetség. - In: Korunk, ISSN 1222-8338, 2008. (19. évf.), 7. sz., 103-108. p. http://89.42.110.12/folyoirat.php?evlista=
 6. Bóta Margit: Tehetségnevelés: a család szerepe és kapcsolata az iskolával. - In: Iskolakultúra, ISSN 1215-5233, 1999. (9. évf.), 11. sz., 89-98. p. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00032/pdf/1999-11t.pdf
 7. Czeizel Endre: Legnagyobb természeti kincsünk : a tehetség. - In: Fizikai szemle, ISSN 0015-3257, 2003. (53. évf.), 11. sz., 398-403. p. http://epa.oszk.hu/00300/00342/00165/czeizel0311.html
 8. Czakó Erzsébet: Tehetséggondozás az egyetemi oktatás hagyományos keretei között. - In: Magyar tudomány, ISSN 0025-0325, 2006. (167. évf.), 2. sz., 230-234. p. http://www.matud.iif.hu/06feb/17.html
 9. Csermely Péter: Innováció és tehetséggondozás. - In: Magyar szemle, ISSN 1216-6235, 2006. (15. évf.), 1-2. sz., 109-121. p. http://www.magyarszemle.hu/szamok/2006/1/innovacio
 10. Erlichné Bogdán Katalin: Szakköri munkafüzet és szakkörvezetői kézikönyv a tehetséggondozás szolgálatában. - In: A fizika tanítása: módszertani folyóirat, ISSN 1216-6634, 1994. (2. évf.), 5. sz., 9-11. p.
 11. Etlerné Nagy Erzsébet: A tehetséggondozás meghatározó mecénásai. - In: Természetbúvár, ISSN 0866-1510, 1998. (53. évf.), 3. sz., 37. p.
 12. Ferku Imre: A tehetségnevelés interaktív rendszere. - In: Új katedra, ISSN 0865-6177, 2008. 3. sz., 10-15. p. http://www.commitment.hu/main.php?folderID=1013
 13. Fodor Géza: A tehetség ünnepe az Operaházban : A gólyakalifa bemutatója. - In: Muzsika, ISSN 1588-1415, 2005. (48. évf.), 8. sz., 30. p. http://epa.oszk.hu/00800/00835/00092/1859.html
 14. Fükőné Szatmári Melinda: Tehetséggondozás a taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskolában. - In: Magyar tudomány, ISSN 0025-0325, 2008. (169. évf.), 8. sz., 1005-1007. p. http://www.matud.iif.hu/mttart.html
 15. Füllér Gizella: Tehetséggondozás korai gyermekkorban?!. - In: Iskolakultúra, ISSN 1215-5233, 1999. (9. évf.), 3. sz., 32-39. p. http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=00011
 16. Gordon Győri János: Iskolarendszer és tehetséggondozás Szingapúrban. - In: Iskolakultúra, ISSN 1215-5233, 2002. (12. évf.), 8. sz., 17-28. p. http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=00011
 17. Gyarmathy Éva: IQ és tehetség. - In: Magyar pszichológiai szemle, ISSN 0025-0279, 2002. (57. köt.), 1. sz., 127-154. p. http://www.akademiai.com/content/1588-2799/
 18. Gyarmati Éva: Tehetség és a tanulási zavarokkal küzdő kiemelkedő képességű gyerekek. - In: Magyar pedagógia, ISSN 0025-0260, 1998. (98. évf.), 2. sz., 135-153. p. http://www.magyarpedagogia.hu/document/Gyarmathy_MP982.pdf
 19. Gyarmathy Éva: A zenei tehetség. - In: Új pedagógiai szemle, ISSN 1215-1807, 2002. (52. évf.), 7-8. sz., 236-244. p. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00062/2002-07-lk-Gyarmathy-Zenei.html
 20. Hamar Mária: A tehetséggondozás kérdései a mindennapok gyakorlatában. - In: Iskolakultúra, ISSN 1215-5233, 1998. (8. évf.), 3. sz., 31-42. p. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00014/pdf/9803.pdf
 21. Heimann Ilona: Tehetségmentés - tehetséggondozás. Nemzetközi tudományos konferencia a Miskolci Egyetemen. - In: Pedagógusképzés, ISSN 0133-2570, 2005. (3. évf.), 1. sz., 141-144. p.
 22. Herskovits Mária - Gyarmathy Éva: A tehetség feltárása. - In: Új pedagógiai szemle, ISSN 1215-1807, 1995. (45. évf.), 10. sz., 41-51. p.
 23. Hock Zsuzsanna: Egy könyvtárnok emlékezete, avagy tehetséggondozás a könyvtárban. - In: Könyvtári levelező/lap, ISSN 0865-1329, 2007. (19. évf.), 3. sz., 14. p. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00064/pdf/12-21.pdf
 24. Hock Zsuzsa: A mérés-tehetséggondozás sajátos lehetősége a könyvtárhasználattan oktatásában. - In: Iskolakönyvtáros : szaktudományi, módszertani és tájékoztató folyóirat általános és középiskolák számára, ISSN 1218-0963, 2005. (9. évf.), 1/2. (27.) sz., 3-4. p. http://www.iskolakonyvtaros.hu/dokok/archivum/archivum.html
 25. Hock Zsuzsanna: Tehetséggondozás - verseny - hagyomány és megújulás. - In: Könyvtári levelező/lap, ISSN 0865-1329, 2006. (18. évf.), 6. sz., 31. p. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00055/pdf/23-35.pdf
 26. Holló Zsuzsa: Tehetséggondozás hátrányos helyzetű gyerekek számára. - In: Család, gyermek, ifjúság, ISSN 1216-8416, 2004. (13. évf.), 4. sz., 40. p.
 27. Horváth Viktória: Tehetséggondozás az iskolai könyvtárban. - In: Könyvtári levelező/lap, ISSN 0865-1329, 2005. (17. évf.), 4. sz., 22. p. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00041/pdf/21-28.pdf
 28. Juhász-Nagy Ágnes - Radnóti Katalin: Környezeti nevelés - tehetséggondozás. - In: Magyar tudomány, ISSN 0025-0325, 2004. (49. (111.) köt.), 11. sz., 1295-1297. p. http://www.matud.iif.hu/04nov/15.html
 29. Kiss Gábor: Tehetség nélkül nincs tehetséggondozás. - In: Magyar tudomány, ISSN 0025-0325, 2007. (168. évf.), 8. sz., 1067-1069. p. http://www.matud.iif.hu/mttart.html
 30. Kitaibel Pál védjegyével: A tehetséggondozás ünnepe. - In: Természetbúvár, ISSN 0866-1510, 2005. (60. évf.), 2. sz., 10-12. p.
 31. Kocsis Éva: A könyvtár szerepe a tehetséggondozás folyamatában. - In: Könyv és nevelés, ISSN 0454-3475, 2000. (2. évf.), 3. sz., 117. p. http://www.opkm.hu/konyvesneveles/2000/3/cikk15.html
 32. Kormos Dénes: A tehetséggondozás térségi hálózati programja Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. - In: Magyar tudomány, ISSN 0025-0325, 2008. (169. évf.), 2. sz., 221-224. p. http://epa.oszk.hu/00600/00691/00050/11.html
 33. Kroó Norbert: Kutatás, tehetség, Európa. - In: Magyar tudomány, ISSN 0025-0325, 2008. (169. évf.), 5. sz., 630-631. p. http://epa.oszk.hu/00600/00691/00053/15.html
 34. Merényi Józsefné - Győri Ferencné: Tehetséggondozás matematikából a 3. osztályban. - In: Iskolakultúra, ISSN 1215-5233, 1995. (5. évf.), 5. sz, 61-63. p. http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=00011
 35. 'Minden tehetség közös vonása: a kitartás és az akarat' : kerekasztal-beszélgetés győztes pályázókkal. - In: Új pedagógiai szemle, ISSN 1215-1807, 2001. (51. évf.), 3. sz., 141-146. p. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00047/2001-03-km-foldes-minden.html
 36. Molnár Szabolcs: Egy fészekalja tehetség. - In: Muzsika, ISSN 1588-1415, 2008. (51. évf.), 1. sz., http://epa.oszk.hu/00800/00835/00121/2652.html
 37. Nem középiskolás fokon : Tehetséggondozás. - In: Tanító : módszertani folyóirat, ISSN 0496-8387, 2005. (43. évf.), 1. sz., 18. p.
 38. Oelkers, Jürgen: Tehetséggondozás vagy elitképzés?. - In: Valóság, ISSN 0324-7228, 1998. (41. évf.), 8. sz., 122-125. p. http://www.valosagonline.hu/
 39. Az OKM közleményeiből : Az iskola, a pedagógus és a diákok biztonsága : Nemzeti Tehetség Program. - In: Tanító : módszertani folyóirat, ISSN 0496-8387, 2008. (46. évf.), 7. sz., 8. p.
 40. Pusztai Lászlóné: Iskolaszerkezet és tehetséggondozás. - In: Új pedagógiai szemle, ISSN 1215-1807, 1997. (47. évf.), 1. sz., 40-43. p. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00001/1997-01-ta-Pusztai-Iskolaszerkezet....
 41. Putz Erzsébet: A matematikai tehetség és fejlesztése. - In: A matematika tanítása: módszertani folyóirat, ISSN 1216-6650, 2002. (10. évf.), 5. sz., 4-16. p.
 42. Rainer M. János: Történelembe kerülő legenda - Papp István: A népi kollégiumi mozgalom története 1944-ig. Népi tehetséggondozás, vagy tudományos elitnevelési kísérlet?. - In: Mozgó világ, ISSN 0324-4601, 2008. (34. évf.), 7. sz., 109-111. p. http://www.mozgovilag.hu/
 43. Rajkovits Zsuzsa: A nemzetközi versenyek és a tehetséggondozás - Ifjú fizikusok nemzetközi versenye - Ifjú kutatók nemzetközi konferenciája. - In: Magyar tudomány, ISSN 0025-0325, 2003. (48. (109.) évf.), 2. sz., 242-248. p. http://www.matud.iif.hu/03feb/csermely.html
 44. Rajkovits Zsuzsanna: A tehetséggondozás mint kapocs a középiskola és egyetem között. - In: A fizika tanítása: módszertani folyóirat, ISSN 1216-6634, 1996. (4. évf.), 3. sz., 3-8. p.
 45. Révész László - Bognár József - Géczi Gábor: Kiválasztás, tehetség és pedagógiai értékek az úszásban. - In: Új pedagógiai szemle, ISSN 1215-1807, 2007. (57. évf.), 6. sz., 45-53. p. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00114/2007-06-ta-Tobbek-Kivalasztas.html
 46. Sáska Géza: Tehetség-felfogások. - In: Iskolakultúra, ISSN 1215-5233, 2005. (15. évf.), 10. sz., 127-136. p. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00097/pdf/iq2005-10.pdf
 47. Sennett, Richard: A tehetség és a feleslegesség réme. - In: Regio : kisebbség, politika, társadalom, ISSN 1219-1701, 2008. (19. évf.), 1. sz., 3-30. p. http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=00036
 48. Sükösd Csaba: Az országos Szilárd Leó fizikaversenyek és a tehetséggondozás. - In: Magyar tudomány, ISSN 0025-0325, 2004. (49. (111.) köt.), 8. sz., 903-909. p. http://www.matud.iif.hu/04aug/12.html
 49. Százdi Antal: A zenei tehetség gyökerei. - In: Iskolakultúra, ISSN 1215-5233, 1994. (4. évf.), 5. sz., 84-85. p.
 50. Szendrő Péter - Koósné Török Erzsébet: Tudományos diákkörök : Fél évszázad a tehetséggondozás szolgálatában. - In: Magyar tudomány, ISSN 0025-0325, 2002. (47. (108.) évf.), 10. sz., 1377-1383. p. http://www.matud.iif.hu/02okt/szendro.html
 51. Tarczai Béla: A tehetséggondozás miskolci modellje a két világháború között: (Emlékezés Tóth Zoltán Viktorra). - In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve, ISSN 0544-4225, 2000. 39. évf., 301-310. p.
 52. "A tehetség kiválasztódásának folyamata piramissal jellemezhető" : interjú Dobos Krisztinával, a KOMA Kuratóriumának elnökével a tehetséggondozást támogató pályázatról. - In: Új pedagógiai szemle, ISSN 1215-1807, 2001. (51. évf.), 3. sz., 134-140. p. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00047/2001-03-km-schuttler-tehetseg.html
 53. Török Istvánné: A Curie környezetvédelmi emlékverseny mint a tehetséggondozás színtere. - In: A biológia tanítása: módszertani folyóirat, ISSN 1216-6642, 2008. (16. évf.), 1. sz., 28-31. p.
 54. Tudatosodó európai dimenziók - Tehetség és kreativitás - Egyetemek és a versenyszféra. - In: Szakoktatás, ISSN 0237-5338, 2008. (58. évf.), 5. sz., 17-20. p.
 55. Vámos Tibor: Andy Grove/Gróf András: Átúsztam-A tehetség útja. - In: Fizikai szemle, ISSN 0015-3257, 2002. (52. évf.), 12. sz., 367-368. p. http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=00342
 56. Veres Péter: A kreativitás aránya és Zipf-eloszlásának jellege a populációban. A tehetség Galton-féle normális eloszlásának tudománytörténeti problematikája és módszertani kritikája. - In: Társadalomkutatás, ISSN 0231-2522, 2007. (25. köt.), 3. sz., 321-339. p. http://www.akademiai.com/content/1588-2918/
 57. Weiszburg Tamás: Tehetséggondozás a felsőoktatásban. - In: Magyar tudomány, ISSN 0025-0325, 2008. (169. évf.), 8. sz., 998-1002. p. http://www.matud.iif.hu/mttart.html

 

Kiadványok a tehetséggondozás témaköréhez

Kiadványok

Elindulás

Felkészülés a fogyatékosság megismerésére,
a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére

Letöltés

További kiadványok

Járhat ő is iskolába!

Nyertes pályázóink tapasztalatai a fejlesztő iskolai oktatás elindításáról (2005-2006)

Letöltés

Ő-szintén

Szülők és szülősegítő szolgáltatások szervezőinek tapasztalatai

Letöltés

Fókuszban az egyén

Hogyan készítsünk egyéni fejlesztési tervet?

Letöltés

A küszöbön

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Letöltés

Speciális szakiskolákban végzett fiatalok utógondozása

Letöltés

Szakszolgálati füzetek:

Kuncz Eszter:
A Meixner-féle szókincs-, szótanulás-vizsgálat bemutatása, alkalmazásának lehetőségei

Letöltés

Fodorné Földi Rita:
Enyhe agysérülés következtében kialakult tanulási zavart okozó funkciózavarok differenciál-diagnosztika - neuropszichológiai eljárások

Letöltés

Jászberényi Márta:
Tájékoztató füzet az óvodás korú (3-6 éves) gyermekek szenzomotoros integrációjának vizsgálatához

Letöltés

Gereben Ferencné:
A fejlődési diszfázia és diszlexia tünetegyüttesének szerepe az iskolai pályafutás alakulásában három eset gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai vizsgálatának tükrében

Letöltés

Garai Dóra:
Organikus és neurotikus hátterű IQ romlással együtt járó teljesítményzavarok differenciáldiagnosztikai feldolgozása két eset tükrében

Letöltés

Kuncz Eszter:
A szelektív mutizmus felismerése
A tünetegyüttes differenciáldiagnosztikai feldolgozása két eset tükrében

Letöltés

 

Integrációs kötetek:

Egyéni fejlesztési tervek gyűjteménye (zip)

Értelmileg és tanulásban akadályozott gyermekek integrált nevelése és oktatása (zip)

Hallássérült gyermekek integrált oktatása-nevelése (zip)

A korai fejlesztés-gondozás és a fejlesztő felkészítés elméletét és gyakorlatát bemutató információhordozók gyűjteménye

Látássérült gyermekek integrált oktatása-nevelése (zip)

A magatartászavarokkal küzdő gyermekek integrált nevelése-oktatása (zip)

Mozgáskorlátozott gyermekek integrált oktatása-nevelése (zip)

Speciális szakiskolai modulok (Tanulásban akadályozottak részére):

Halász Zoltán: ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁSI ALAPISMERETEK

Fogaras Csabáné-Polyák Lászlóné: CSUHÉMUNKA

Katzenbach Jolánta: A TÁJÉKOZÓDÁS ÉS KÖZLEKEDÉS TANÍTÁSA

Szabó Imre-Nawroczki Ádám: AGYAGMŰVESSÉG

Soósné Nacsády Erzsébet-Végh Ferenc: GAZDASÁGI ALAPISMERETEK

Csíki Magdolna: ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE, ÉLET-VEZETÉSRE FELKÉSZÍTŐ PROGRAM

Horváthné Boncz Éva-Kovácsné Kleizer Márta: PRAKTIKUS ISMERETEK NYÚJTÁSA ÖNÁLLÓ ÉLETVITELHEZ

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ CENTRUMOK:

SEGÍTO KOMMUNIKÁCIÓ MÓDSZERTANI KÖZPONT

MOZGÁSJAVÍTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON

BARANYAI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK KÖZPONTJA

HEVES MEGYEI GYÓGYPEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI KÖZPONT

AKAPOSVÁRI SIKETNÉMA INTÉZETTŐL A SZÉLES KÖRŰ GYÓGYPEDAGÓGIAI ELLÁTÓ KÖZPONTIG

HÉTSZÍNES CENTRUM

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

ZALAMEGYEI GYÓGYPEDAGÓGIAI FEJLESZTO, TANÁCSADÓ ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KÖZPONT

Szakma Módszertár

Kedves Kolléga!

A SZAKMA Módszertár azt a célt kívánja szolgálni, hogy segítse mindennapi munkáját a tanórák tervezésében és lebonyolításában. Egy jó szertárhoz hasonlóan segédeszközöket kínálunk benne, olyan kooperatív technikákat, iskolai keretek közt jól bevált makro- és mikromódszereket, munkaformákat és játékokat, melyek segítenek Önnek abban, hogy a szakiskolában, közismereti és szakmai alapozó órák során kooperatív, tevékenységalapú tanulási lehetőségeket kínálhasson fel tanulóinak. Ezek közül biztosan sokat ismer és használ, de talán sikerül néhány új módszerrel gazdagítanunk az Ön "módszertárát" is.

Ide kattintva letölthető a saját gépre telepíthető off-line keresőprogram, ami igazán hasznos, ha "kéz alatt" van!

Ide kattintva pedig az online változat érhető el a www.suzakma.hu oldalról.

Ide kattintva pedig word dokumentumként menthető le a gépedre!

A módszerek igyekeznek végigkísérni az egész tanulási folyamatot: Hogy mi mindent talál a SZAKMA Módszertárban?

 • Játékokat és kooperatív technikákat, melyek segítenek "elindulni" a közös úton. Céljuk, hogy a tanulók megismerjék egymást, el tudják mondani, milyen elvárásaik vannak, és meg tudják fogalmazni rövid és hosszú távú tanulási céljaikat. Vannak benne a mindennapi tanórák bevezetésére szánt aktivitások is, melyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tanulók ténylegesen "megérkezzenek" az előző szaktárgyi óra és a szünet után az Ön órájára, ráhangolódjanak az új témára, és mozgósítsák ismereteiket a témával kapcsolatban.
 • Számos olyan módszert, mely a projektmunka fontos kezdeti lépését támogatja: hatékonyan elősegíti a projektötletek gyűjtését, válogatását, megkönnyíti a döntési folyamatokat, segít a konkrét munka megtervezésében és figyelemmel kísérésében.
 • Kommunikatív készségek fejlesztését célzó módszereket, melyek vélemény-nyilvánításra ösztönzik a tanulókat, és segítik vitakultúrájuk fejlesztését.
 • Kooperatív folyamatok szervezését segítő technikákat, melyek a csoportmunka és a projektmunka során kerülnek előtérbe: Hogyan alkossunk csoportokat? Milyen módszerrel tudják legeredményesebben bemutatni a csoportok az eredményeiket? Hogyan fejleszthetjük a tanulók szociális kompetenciáit? Mindehhez számos prezentációs eszközt és formát, problémamegoldó, csapatépítő és konfliktuskezelő játékot mutatunk be. Ezek közül néhány talán "luxuscikknek" tűnhet, de hatásukat tekintve feltétlenül megérik a befektetett perceket!
 • Módszereket, melyek igyekeznek megtörni a hosszú, a tanulók számára gyakran nehezen emészthető frontális input gyakorlatát, és aktívan bevonják a tanulókat a tanári előadásba, ill. lehetővé teszik, hogy önállóan szerezzenek ismereteket. Ezekhez társul számos, az aktív ismétlést szolgáló munkaforma.
 • Játékokat - csak úgy, közbevetve, melyeknek célja a lazítás, és amelyek után újra koncentráltan tudnak dolgozni a tanulók.
 • Eljárásokat, melyekkel a rövidebb-hosszabb tanulási folyamatokat és saját teljesítményüket értékelhetik a tanulók, ill. visszajelzést adhatnak egymásnak.

Vass Zoltán: A rajzvizsgálast pszichodiagnosztikai alapjai

Komplexitás és kímélet a tehetségek ellátásában

A 13. asztal beszélgetésének összefoglalása
Készítette: Gyarmathy Éva

A tehetség összetett, átható erő, ezért a tehetségesek ellá-tásában általánosan szükséges a komplex és kíméletes meg¬kö-zelítés.

Ez a szemlélet már a tehetség azonosításában is meg kell je-len¬jen. Nem egyszerűen a tehetséget kell azonosítani, hanem a tel¬jes embert, erősségeivel és gyenge pontjaival. Az azono¬sí¬tás nem egyszeri, hanem folyamatos nyomonkövetés. Nemcsak az egyén képességei, hanem a személyisége is hat és változik, ezért ezt is figyelembevevő eljárásokra van szükség.

A tehetség azonosítása, szűrése felemás eljárás. A tehetsé-ge¬sek kiválasztása implicit módon a tehetségtelenek azonosítását is jelen¬ti, ha a folyamatot nem elég körültekintéssel építik fel és kommunikálják.

Azok számára is rend¬¬kívül negatív hatású lehet a "tehetségte¬lenek" kategóriá¬jᬬba kerülni, akik később sem mutatnának kiemelkedő képessége¬ket és teljesítményeket, de sok tehetség is sérülhet, aki az eljárás folyamán nem kerül azonosításra. Ugyanis vizsgálati módszereink, különösen a tesztek, és azok használata közel sem teljesen megbízhatók. Így megeshet, hogy a legjobb szándék és tudás mellett is kimaradnak tehetségesek.

A tehetség korai azonosítása rendkívűli előnyökkel jár, mert a korai fejlesztés hatása lényegesen nagyobb minden későbbi be¬avatkozásnál. A korai azonosításra igény is van, mind a szü¬lők, mind a pedagógusok részéről, de az azonosításnak sok a ve¬¬¬¬¬¬szélye is. A gyermek esetleges túlhajtása, gyermekkorának sérülését jelentheti. A gyorsabb fejlődés, még nem jelent te¬het¬¬séget. A később be nem igazolódott remények életreszóló sé¬rü¬lést okozhatnak.

A tehetséges kisgyermekek ellátában a legkíméletesebb eljárás a megfigyeléssel történő azonosítás. A gyermekeknek széles-körben biztosított, a tehetség megmutatkozására alkalmas, kü¬lön¬böző intézményi hátterű programok adhatnak elég lehetőséget a tehetségek korai megjelenésére.

A korai ellátásban a családnak is nagy szerepe van. A szülők, inkább túldiagnosztizálásra hajlanak, gyermeküket tehet¬sé¬gesnek tartják sok esetben akkor is, amikor erről szó sincs. A túldiagnosztizálás azonban igen jó alapot ad a programokba ke¬rülésre, és onnan a gyermek képességeinek megfelelőbb, maga¬sabb szintű, vagy adott esetben kevésbé megterhelő programokba irányításra.

A pedagógusok szerepe is lényeges a tehetségek ellátában már az azonosításban is. Egyelőre a pedagógusok elsősorban a sza¬bályos iskolai tehetségeket azonosítják, de már az is elő¬relépés, ha ezeket a tanulókat jelzik, és tudják, hogyan támogassák előrehaladásukat.

A legtöbb tehetség azonban főként másságával hívja fel a fi-gyelmet önmagára. Ha másságát zavaró devianciaként cimkézik, akkor ennek fog megfelelni, és inkább probléma, mint kiemel-kedő lehetőség lesz belőle. Nem mindegy ezért, mit feltéte-leznek róla a szakemberek.

A tehetségek ellátására képzett szakembereknek feladata, hogy a pedagógusok szemléletét már az azonosítás szintjén is alakítsák, a tehetségek azonosí¬tá¬sá¬ra irányuló nyomást a tehetséges egyén egészének megismerése felé fordítsa.

A tehetség másságának megértése a tehetséges gyermekek képességeinek megmutatkozása által lehetséges. Ezért a szakembereknek olyan programokat kell kialakítani, és az iskolai tanításba beépíthető tehetségfejlesztő anyagokat közreadni, amelyek a tehetség teljesítményekbe fordulását lehetővé teszik.

A tehetséggondozásban használt módszerek, mint például a projektek, minden gyermek számára megfelelő fejlesztést jelentenek. Segítik, hogy a tehetséget területével együtt azonosítsa. A tehetség valamely területhez kapcsolódik, ott azonosítható a legbiztosabban. Ezért az ilyen programok a tehetség korai azonosításának ezt a problémáját is megoldják anélkül, hogy hosszadalmas és bizonytalan vizsgálati eljárást kelljen lefolytatni.

A tehetséggondozó szakemberek feladata, hogy tudatosítsák a pedagógusokkal, hogy mire érdemes figyelni a tehetséges gyermekek megtalálása érdekében.

A pedagógusoknak is kulcsszerepe van a gyermekek fejlődésében, és ez nagy teret ad a tehetségek felismerésére és fej¬lesz¬té¬sé¬re. Ezt a feladatot megfelelő szemlélet és módszertár birto¬ká¬ban tudják megoldani. A tehetséggondozó szakemberek a szemlé¬letformálás mellett módszertani segítséget is kell adni a pedagógusoknak. Ez konkrét feladatbankokban is meg kell hogy való¬suljon. Ezért lé¬nyeges ezeknek a mindenki által használ¬ható gyűjteményeknek a létrehozása akár iskolai, akár területi szakszolgálati vagy országos szinten is.

Ha könnyen elérhető, sokszínű tehetséggondozó anyagtár áll rendelkezésre, a pedagógusok szívesen használják.

Egyelőre azonban az oktatási rendszer nem gyermekre szabott. Az iskolai tanítás inaktivitásban tartja a diákokat. A kevés megmutatkozási lehetőség miatt a pedagógus kevésbé ismeri diákjait, így a képességeik sokféleségét sem látja. A tehet-ségek azonosítása emiatt igen reménytelen az iskolai tanítás során.

Azáltal, hogy a gyermekeknek nincs lehetőségük megmutatkozni a tanórákon, az esélyegyenlőség sérül. A módszertani változ-tatás, a diákoknak a tanítás során történő aktívvá tétele nemcsak a tehetségesek számára lényeges változtatás, hanem minden gyermek számára nagyobb fejlődési lehetőség.

A pedagógusok felé rengeteg az elvárás. Foglalkozbia kell a gyenge képességűekkel, a részképesség zavarokkal és még a tehetséggel is. A tehetségeseknek megfelelő sokféle képességnek utat engedő tanítás azonban minden gyermek számára megfelel. Ezért a lemaradók is ellátásban részesülnek egy ilyen sokszintű tanítás által.

A pedagógusoknak nem egyszerűen képzésre, vagy még több kép-zés¬re van szükségük, hanem az eddigiektől teljesen eltérő képzést kell biztosítani.

A szemléletformálás és a helyes gyakorlat bemutatása nemcsak a pedagógusoknál, hanem a családnál is meg kell jelenjen.

A szülővel a tehetséges egyén fejlődésének minden fázisában foglalkozni kell, bár nyilván az életkor előrehaladtával csökkenően.

A család azonban rendkívül ingoványos terep. Veszélyes levenni a szülőkről a felelősséget. Maradjon meg a családnak a gyer¬mekért viselt felelősség, de a propaganda, tájékoztatás és az együttműködés segítse a tehetséggondozásban őket.

Az ismeretekre épülő együttműködő munka biztosíthatja, hogy a tehetséges egyén megküzdjön azzal a lelki teherrel, hogy kilóg a sorból. Kevéssé tudatosult még, hogy a pozitív diszkri¬miná¬ció is lelki teher. Pedig a tehetségnek talán éppen ez a legnehezebben megoldható problémája.

A tehetség útjának egyengetése során figyelembe kell venni belső lelki igényeit. A váltásoknál az információk tovább-adása segít, hogy zökkenőmentes legyen az átlépés az intézményekbe, az óvodából az iskolába, majd a középfokú oktatásba.

A megfelelő intézményi ellátás megtalálása során, ha a gyermeknek igénye, érdemes igyekezni az eredeti közösségben maradást megoldani, és más, kiegészítő programokat keresni magasabb szintű fejlesztéséhez.

A tehetségesek ellátása tehát komplex feladat, ahol nincs egyetlen egy jó megoldás. Összetett gondozási háló, a tehetségest körülvevők együttműködése ad biztonságot mind a tehetséges, mind a körülötte lévők számára. A kíméletes, többszempontot, és többek szempontját figyelembevevő megol-dások kívánatosak.

Érje meg mindenkinek a tehetségesek gondozása.

Érje meg a tehetségnek a többlet munka, legyen megbecsülése teljesítményeinek.

Érje meg a családnak, lehessenek büszkék kiváló gyermekükre a szülők, kapják meg az elismerést többlet munkájukért.

Érje meg a pedagógusoknak, ismerje meg a világ, kik állnak egy-egy kiváló egyéniség hátterében. Minthogy azonban ez csak évek múltával elérhető, érje meg a többlet munka a tanárnak, kapjon anyagi elismerést.

Így megéri majd mindannyiunknak, mert egyre több tehetség áll rendelkezésre többlet teljesítményeivel.

Oldalak