Művészeti alapvizsga - Grafika

MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA TÉTELEK

Grafika műhelygyakorlat - 
Gyakorlati vizsga - feladatok

 1. Természeti formák tanulmányrajza, a látvány értelmezése, tónusos ábrázolása grafikai eszközökkel.
 2. A vonal – folt kifejező szerepe az ábrázolásban. Részletgazdag felületkitöltés grafikai eszközökkel.
 3. A forma átírása, jellemző nézet, a kiemelés lehetőségei. Forma-vonal ritmus.
 4. Ritmus szerepe a felületalakításban, vizuális alapelemek használatával. Tus-tollrajz.
 5. Természeti formák és drapériák együttes megjelenítése. Formakontrasztok kifejezése. Szénrajz.
 6. Az emberi fej arányai, felépítése. Portré-karakter ábrázolása grafikai eszközökkel.
 7. Az emberi alak arányai, felépítése. Rész-egész viszonya. Mozdulatok ábrázolása. Kroki.
 8. Térben megjelenő figura ábrázolása. Térbeli viszonyok érzékeltetése színes technikákkal.
 9. Ábrázolási rendszerek. Mesterséges formák távlati ábrázolása. Látszati rövidülések érzékeltetése.
 10. Külső tér, tájkép épületek vonaltávlati ábrázolása. A perspektíva törvényszerűségei, a térmélység térrétegződés ábrázolása.
 11. Színkompozíció készítése csendélet beállítás alapján. Színes technikával festés, pasztellrajz.
 12. Színkontrasztok-színharmóniák. Érzelmek, hangulatok kifejezése komplementer színpárokkal.
 13. Belső tér ábrázolása. A látvány elvonatkoztatása. Látvány- és arculatterv készítése.
 14. Különböző faktúrák-textúrák felhasználásával mintatervezés. A kreatív fantázia művészi kifejezése.
 15. Plasztikai minőségekben gazdag felület létrehozása agyaglapon, vagy gipszfaragás-vésés előzetes terv alapján.


RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA TÉTELEK

Szóbeli vizsgatételek
 1. A művészet vizuális nyelve a képző-és iparművészet ágai, műfajai, jellemzői.
 2. A rajzolás alapelemei, a pont- vonal- folt megjelenési formái. A vizuális jelrendszer kifejező eszközei.
 3. Építészeti szerkezetek. A tartó-határoló elemek rövid történeti áttekintése. Az őskor-ókor művészete. A művészetek kezdetei.
 4. A színek jellemzői. A színkör a színelméleti alapfogalmak ismertetése. A színek keverése, telt-tört színek. A színek hatásai, jelentése. A színek szerepe.
 5. A képi kifejezési eszközök. A vizuális jelrendszer alapjai. A képi elvonatkoztatás, absztrahálás fokozás, egyszerűsítés.
 6. A középkor művészete. A reneszánsz művészet kiemelkedő művészei, festőgéniuszok. A térábrázolás fejlődése.
 7. A kompozíció. Különböző komponálási módok. A képszerkesztés szabályai. A képi egyensúly, a figyelemvezetés bemutatása műalkotásokon keresztül.
 8. A jel, jelkép, szimbólum. A művészi átírás, transzponálás elemzése műalkotásokon keresztül, az absztrakció a modern művészeti irányzatokban.
 9. A szobrászat kifejező eszközei, anyagai, eszközei. Szobrászati technikák ismertetése. A plasztikai kifejezés formanyelve. A szobrászat kiemelkedő művészei a 19-20. században.
 10. Ábrázolási konvenciók. A sík és térábrázolás fejődése. A perspektíva rendszere, távlati törvényszerűségek elemzése, a látszati ábrázolás különféle módozatai.
 11. A 18-19. sz. művészeti irányzatai. A klasszicista és romantikus stílus összehasonlítása. A magyar történelmi festészet kiemelkedő alakjai.
 12. A műszaki jellegű ábrázolás alapjai. Rend és törvény a formák világában. Az axonometrikus és vetületi ábrázolás összehasonlítása.
 13. A festészet történeti áttekintése. A festői látásmód a művészi ábrázolásban. Egyes festészeti technikák ismertetése.
 14. Az impresszionizmustól az avantgárd művészetig. A szín és a fény szerepe a művészi ábrázolásban.
 15. A mozgás és az idő ábrázolása. A film és fotóművészet formanyelve. A hagyományos és a virtuális művészetek összehasonlítása.
Az alapvizsga témaköreinek részletes kidolgozása a linkre kattintva tölthető le.