Művészeti alapvizsga - Népi furulya

NÉPI FURULYANÉPI FURULYA

Elméleti tételek alapvizsgához
Az elméleti vizsga ismereteanyagát Google űrlap teszt alkalmazásával kérjük számon.
 1. A magyar népzene dialektusterületei Sorolja föl a magyar népzene 5nagy dialektusterületét; nevezzen meg mindenhonnan egy kistájat, ahol van furulyás hagyomány!
 2. Népzenegyűjtés I. Ismertesse a népzene fogalmát! Mutassa be röviden a magyarországi népzenekutatás történetét! 
 3. Népzenegyűjtés II. Soroljon föl 5 magyar népzenegyűjtőt! Nevezzen meg 3 gyűjtőt, akitől furulyás felvételt, lejegyzést ismerünk!
 4. Magyar népi hangszerek I. Mit nevezünk hangszernek? Mit nevezünk népi hangszernek? Nevezze meg a népi hangszerek 4 fő csoportját!
 5. Magyar népi hangszerek II. Határozza meg az idiofon és a membrafon hangszerek fogalmát! Soroljon fel mindegyikből hármat!
 6. Magyar népi hangszerek III. Határozza meg a chordofon és az aerofon hangszerek fogalmát! Soroljon fel mindegyikből hármat!
 7. A népi furulya hangszer általános bemutatása.
 8. A magyar népi furulya típusai, fajtái.
 9. Székelyföldi furulya I. Melyik három székelyföldi vidékről származnak a furulyaiskola dallamai? Soroljon fel mindegyik tájról 3 adatközlőt!
 10. Székelyföldi furulya II. Ismertesse röviden a székelyföldi furulyajáték sajátosságait!Soroljon fel különböző műfajú dallamokat, tánctípusokat!
 11. Gyimes. Mutassa be a gyimesi furulyamuzsika sajátosságait! Nevezzen meg három furulyást! Sorolja fel a megismert gyimesi tánctípusokat!
 12. Moldva. Mutassa be a moldvai furulyajáték jellegzetességeit!Nevezze meg a megismert két adatközlő furulyást! Soroljon fel tíz moldvai táncot!
 13. Dél-Dunántúl. Ismertesse a dunántúli furulyások jellegzetes játékmódját! Nevezzen meg két furulyás adatközlőt!Sorolja fel milyen műfajokat, táncokat ismert meg ezen a vidéken!
 14. Palóc vidék. Röviden mutassa be Pál István tereskei furulyás játékmódját, dallamait!
 15. Más furulyás vidékek. A tanultakon kívül soroljon fel három olyan vidéket, ahol maradt fenn furulyás dallamhagyomány és ismertünk furulyás adatközlőket!

Felhasznált irodalom
 • Balogh Sándor: A magyar népi furulyajáték alapjai;
 • Gelencsér Ágnes: Magyar népzenei alapismeretek;
 • Juhász Zoltán: Furulyaiskola kötetek II-III-IVJuhász Zoltán:
 • Az utolsó dudás; Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban;
 • Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv.

A gyakorlati vizsga elvárásai

 • minimum 4 dal előadása, amelyből legalább 2 dallam a kötelezően válaszható dalanyagból legyen.
  • A másik 2 szabadon választott dal tetszés szerint - az A6 évfolyam elvárásainak megfelelő szintű - lehet.
  • A kötelezően választható dalokból kiválasztott dal előadható népdalcsokor részeként, vagy csak önmagában.
  • A szabadon választott dalok (dalcsokrok) előadása lehet egyéni, vagy társas produkció.

Alapvizsga kötelezően választható dallamanyagai

Udvarhelyszék

 • Betlehemes tánc I.
 • Lassú csárdás (Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. Székelyföld/8.)
 • Lassú csárdás (Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. Székelyföld/9.)
 • Most jöttem Gyuláról (Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. Székelyföld/11.)
 • Szöktető csárdás (Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. Székelyföld/5.)
 • Keserves (Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. Székelyföld/16.)
 • Feketemagú cseresznye (Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. Székelyföld/17.)
 • Gyors csárdás (Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. Székelyföld/19.)
 • Marosszéki (Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. Székelyföld/22.)
 • Marosszéki (Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. Székelyföld/23.)

Csík

 • Októbernek, októbernek elsején (Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. Székelyföld/28.)
 • Istenem, Istenem (Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. Székelyföld/31.)
 • Sebes csárdás (Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. Székelyföld/34.)
 • Féloláhos (Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. Székelyföld/35.)
 • Mikor mentem babám (Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. Székelyföld/38.)
 • Kicsi lovam (Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. Székelyföld/39.)
 • Sebes csárdás (Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. Székelyföld/41.)
 • Lám megmondtam bús gerlice (Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. Székelyföld/42.)
 • Zsuka (Juhász Zoltán: Székelyföldi furulyaiskola és dallamgyűjtemény/110.)
 • Zsuka (Juhász Zoltán: Székelyföldi furulyaiskola és dallamgyűjtemény/111.)

 Gyimes

 • Legényes (Juhász Zoltán: Furulyaiskola III. Gyimes/2.)
 • Kerekes (Juhász Zoltán: Furulyaiskola III. Gyimes/5.)
 • Féloláhos (Juhász Zoltán: Furulyaiskola III. Gyimes/52.)
 • Alunyelu (Juhász Zoltán: Furulyaiskola III. Gyimes/58.)
 • Sebes magyaros (Juhász Zoltán: Furulyaiskola III. Gyimes/19.)
 • Sebes magyaros (Juhász Zoltán: Furulyaiskola III. Gyimes/23.)
 • Kettős (Juhász Zoltán: Furulyaiskola III. Gyimes/24.)
 • Kettős sirüleje (Juhász Zoltán: Furulyaiskola III. Gyimes/26.)
 • Lassú magyaros (Juhász Zoltán: Furulyaiskola III. Gyimes/12.)
 • Lassú magyaros (Juhász Zoltán: Furulyaiskola III. Gyimes/13.)

 Zala/Balog Flórián, Felsőpáhok

 • Ugrós: Béres legény (Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. Dél-Dunántúl/2.)
 • Friss csárdás: Bacsa Mári libája (Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. Dél-Dunántúl/5.)
 • Friss csárdás: Hej rozmaring (Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. Dél-Dunántúl/4.)
 • Ugrós: Ez a kislány úgy éli világát (Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. Dél-Dunántúl/6.)
 • Dudanóta: Aki dudás akar lenni (Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. Dél-Dunántúl/7.)
 • Ugrós: Hol jártál az éjjel… (Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. Dél-Dunántúl/8.)
 • Cifra: Kanásztánc (Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. Dél-Dunántúl/9.)
 • Ugrós: Bementem én a csárdába (Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. Dél-Dunántúl/10.)
 • Fölszállott a páva (Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. Dél-Dunántúl/11.)
 • Elveszett a lovam citrusfaerdőben… (Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. Dél-Dunántúl/12.)

 Somogy/Farkas István, Osztopán

 • Ibolyácsi, babolyácsi (Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. Dél-Dunántúl/18.)
 • Csárdás: udvarimon, kedves édesanyám… (Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. Dél-Dunántúl/20.)
 • Csárdás (Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. Dél-Dunántúl/21.)
 • Ugrós: Hej, Dunáról… (Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. Dél-Dunántúl/22.)
 • Kanásztánc: Elmaradt a mi siskánk… (Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. Dél-Dunántúl/24.)
 • Arra alá akáclombos rezula (Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. Dél-Dunántúl/28.)
 • Ugrós: Leesett a makk a fáról (Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. Dél-Dunántúl/29.)

Somogy/Kelec József, csurgó

 • Ugrós: Hol lakik kend, bácsi? Kutason… (Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. Dél-Dunántúl/34.)

Somogy/Pálházi János, Látrány 

 • Kanásztánc (Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. Dél-Dunántúl/35.)
 • Csárdás: Elment a pap almát szedni (Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. Dél-Dunántúl/38.)