Tanáraink

 • Mészáros Béla

  Mészáros Béla
  Beosztás: igazgató
  Telefon: +36203407180
  Email: mbela.yamaha@gmail.com

  A Garabonciás Művészeti Iskola alapítása számomra egy gyerekkori álom megvalósulása volt. Elhívás és küldetés is egyben.
  Sokat változott azóta a világ, és egyik legfontosabb feladatomnak tartom a változásra való képesség erősítését magamban is, és velem együtt kollégáimban is. Hiszem, hogy pedagógusként minden korban tudnunk kell felkelteni gyermekeinkben az érdeklődést az iránt, amit mi átadni szeretnénk nekik.

  A zeneoktatás területén a Yamaha Academy of Music intézmény elhivatott oktatóitól tanult módszerek, eljárások oly módon változtatták meg pedgógiai látásmódomat, gyakorlatomat, hogy azt alapul véve, azt kiegészítve igyekszem kamatoztatni a Garabonciás Művészeti Iskolában is.
  Természetesen megtartva és elfogadva az állami oktatási rendszer elvárásait, mégis megőrizve sokat az amatőr (a szó jó értelmében használva) művészeti oktatás szabad szelleméből.

 • Lukács Éva

  Lukács Éva
  Beosztás: igazgató-helyettes
  Telefon: +36302872969
  Email: conti.evi@gmail.com
  A zene gyermekkorom óta elkísér. Felüdít, lelkesít, örömöt ad, kifejezhetem benne és vele az érzéseimet.
  Olyannyira eggyé lettünk, hogy ez lett a hivatásom.

  Boldogság átadni a gyermekeknek a zene erejét, mélységét, a benne rejlő titkokat.
  Büszkeség látni a felszabadult mosolyt, a megelégedettséget, ahogyan gyermeki örömmel tudnak zenélni.
  Ujjongunk, ünneplünk egy-egy zeneórán, játszunk, alkotunk - és közben megteremtjük A Zenét!

  "Nagyobb öröm adni, mint kapni!" - szól a mondás. Én ezt élem át, amikor tanítok...
 • Pokol Miklós

  Pokol Miklós
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36704515795
  Email: pokolmiklos69@gmail.com
  A Garabonciás Művészeti Iskolában 1998 óta tanítok. Az alábbiakban megfogalmazott gondolatok azok, amelyek számomra is, mint életfilozófia vannak jelen és a tanítás során fő pedagógiai munkásságomat jellemzik:
   
  „Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang, egy jel,
  A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse adjuk fel,
  Mert a jó, a rossz csak szó, olyan, ami sokszor változó,
  De egy ismerős hang az megmarad,
  Máris érzed, hogy védve vagy,
  A dal egy biztos hely.”
   
  A munkám során a legfontosabbnak tartom, hogy minden órámon jelen legyenek ezek a gondolatok és ezáltal a tanítványaimban kialakítsam a zene, a zenélés iránti igényeket, vágyakat. Örömmel tölt el, mikor tanítványaimat látom zenélni és tapasztalom azt, hogy bennük is táptalajba kerülnek ezek az érzések:
   
  „A zene az kell, mert körül ölel, és nem veszünk majd el!
  Ha van elég szív, az sokat segít, bár úgysem adjuk fel!
  Köztünk minden ember más,
  Különös és sokfajta szokás,
  De hogy éjjel mindenki álmodik,
  Nagy bajt nem csinál hajnalig,
  Ebben egyformák.”
   
  Fontosnak tartom, a csapatmunkát, a közösségépítést, és ezért is fektetek nagy hangsúlyt a zenekarok kialakítására, menedzselésére. Hiszem, hogy ezáltal a tanítványaim a későbbi életük során kamatoztathatják a közösségi együttműködés során szerzett ismereteiket, élményeiket:
   
  „Mert van, aki csak néz, és van, aki beszél,
  És van, aki segít, hogyha kimerültél,
  Mert mindenki erős, és életre való,
  De van, aki csak árva, és sose volt jó.
  Ami fontos, az hogy úgy legyen,
  Az, hogy mindenki másmilyen,
  A zene is csak ettől igaz,
  A dal csak így lesz szép!”
   
  Ettől szép ez a hivatás.
 • Hornyákné Gál Andrea

  Hornyákné Gál Andrea
  Beosztás: tanár
  Telefon:
  Email:
  Tanítóként dolgozom az egyik miskolci általános iskolában. 2007-től foglalkozom pici gyerekekkel. Ezek a foglalkozások számomra igazi feltöltődést, kikapcsolódást jelentenek a zene, az éneklés miatt, ami jókedvre derít. De öröm látni a kicsik testi, lelki, tudásbeli fejlődését. Fejlődik kreativitásuk, éntudatuk. Felemelő érzés látni, hogyan nyílik szívük a zene szeretete felé. Az, hogy lehetőségem van ehhez a szeretethez hozzájárulni, hozzátenni a tudásomat, kicsit a személyiségemet is, mindig öröm a számomra.
 • Orosz Gábor

  Orosz Gábor
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36307576419
  Email: oroszgabcsi@gmail.com
  Zenélni gyönyörű és nagyszerű dolog, zenét tanítani viszont egyszersmind öröm, de amellett rendkívül felelősségteljes hivatás. S ez a kettő kölcsönösen kiegészíti egymást az életemben.

  Tanítványaimat nem csak zenére, de remélem magára az életre is nevelem. Igyekszem azt a tanár diák viszonyt kialakítani, amin keresztül könnyűvé válik a zenetanulás. Hiszem, hogy a személyes példamutatás könnyebbé teszi ezt a fárasztó utat, hisz valamikor az én zenésszé válásomban is meghatározó volt tanáraim személye. A felszabadultság, az öröm és a sikerélmény, amit mi felnőttek is át akarunk élni minden zenével töltött percünkben, a gyerekek számára még inkább fontosak. Törekednünk kell, hogy a gitár órák hangulata, az ott tanultak ezeket a pozitív érzéseket hozzák felszínre.

  Ma a tanítás mellett a Miskolc Dixieland Band tagjaként folyamatosan színpadon zenélek. Nem csak szívesen idézem fel zeneiskolai éveimet, de rengeteget táplálkozom is azokból.

  Tanít

  Miskolc - Székhely

 • Tar Balázs

  Tar Balázs
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36209447333
  Email: tar.horner@gmail.com
  Úgy gondolom, minden embernek szüksége van a zenére, mert az teszi teljessé az életet.

  Kisgyermek korban tartom a legfontosabbnak a zenei nevelést, mert igazolt transzfer hatásai révén, a zenetanulás által más területeken is fejleszti a gyermek készségeit. A képességfejlesztés mellett a zenei hagyományok ápolását is fontosnak tartom. A zenélés által átélt sikerélmény, boldogságérzet meghatározó a gyermek fejlődésében.

  Pedagógusként elmondhatom, nincs annál szebb, mikor a csillogó szemű és mosolygó gyermek boldogan, felszabadultan zenél.
 • Rimán Barbara

  Rimán Barbara
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36207737704;
  Email: rimanbarbi@gmail.com
  A zene gyermekkorom óta szerves részét képezi az életemnek. A népzene és a néptánc világával való megismerkedés magával ragadott, amelynek köszönhetően döntöttem a tanári pálya mellett.

  A munkám során fontosnak tekintem, hogy az óráimon jó hangulatban és oldott légkörben dolgozzunk együtt közösen, hiszen ez segíti elő azt, hogy a növendék szeressen az órákra járni, szeresse meg a hangszerét és ezzel együtt a népzenét is.
  Legfőbb célom, hogy a növendékeimmel széleskörűen megismertessem a magyar népzene gazdagságát, örömmel zenéljen és zenéljünk közösen mind az órákon, mind az órákon kívül.

  „Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza.” /Kodály Zoltán/

  Tanít

  Nyíregyháza - Móra

 • Balogh Tamás

  Balogh Tamás
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36706255957
  Email: baltama@gmail.com
  „A tánc a lélek rejtett nyelve.” (Martha Graham)

  2001 óta tanítok néptáncot. Célom a felnövekvő ifjúság számára átadni a tánc szeretetét, fokozatosan megismertetni velük a hagyományos paraszti kultúra szokásait és ezeket közösen újra átélni – gondolva a húsvéti locsolásra, betlehemezésre, mulatságokra táncházak keretében –  nem csoportok, hanem igazi közösségek létrehozásával.

  „Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik egymást.” (Müller Péter)

  Tanít

 • Batáriné Eördegh Éva

  Batáriné Eördegh Éva
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36204471332
  Email: evabatarine@gmail.com
  „Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy. A bennünk továbbrezgő dallamok és foszlányaik olyat vallanak felőlünk, amit semmi lélekelemzés nem hoz felszínre. Bevilágítanak a lélek rejtett zugaiba, ahova másképp nem férkőzhetünk”– mondta Kodály Zoltán zeneszerző.

  Nagyon szeretem a tanítást. Kiváltság, hogy azt művelhetem, ami örömet szerez nekem. A tanári munka hivatás, másképp nem érdemes ezen a pályán maradni. Mindig is azt vallottam, hogy nemcsak a tudását kell pallérozni a gyermeknek, hanem a lelkét is. Minden órán próbálok valamit megérinteni a gyermek lelkében. Már az ókori görögök is megmondták, hogy a zenének nagy erkölcsi hatása van, mely kiterjed az emberi jellemre és viselkedésre is.

  Együtt zenélni jó, mert a közös muzsikálás a benne részt vevőket személyes közelségbe tereli, egymás felé fordítja, a külvilágot kikapcsolja.
 • Dr. Bánhidi Lászlóné

  Dr. Bánhidi Lászlóné
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36305979902
  Email: banhidi.florian@gmail.com
  Teljesítményorientált világunkban nagyon fontos, hogy gyermekeink lehetőséget kapjanak tehetségük kibontakoztatására, s erre talán a legalkalmasabbak a szabadidős tevékenységek, a művészet és a sport. A művészet fejleszti a szépérzéküket, és lelki világukat is nagymértékben és pozitív irányban befolyásolja.

  Vallom, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, de hogy miben, ezt nekünk pedagógusoknak kell megtalálni és kiaknázni. A művészeti csoportokon belül a közös munka közelebb hozza őket egymáshoz és biztosítja, hogy a végeredmény sikeres lesz.

  Egy pedagógusnak mindig szeretettel és türelemmel kell a gyermekek felé fordulnia. Ezért én úgy gondolom, hogy csak annak szabad ezt a pályát választania, aki nem munkának, hanem hivatásnak tekinti a feladatát.
   
  Engem is nagymértékben befolyásolt az, hogy már 5 éves koromtól kezdve a zene töltötte ki az életem nagy részét. Ebbe beletartozott a balett, a hangszeres zenetanulás (zongora), valamint az ének. Egész életemet áthatotta a zene szeretete, és úgy tartom, hogy sok mindenen átsegíti az embert, ha közeli kapcsolatba kerül vele.

  Tanít

  Nyíregyháza - Móra

 • Csurák Ildikó

  Csurák Ildikó
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36302057070
  Email: csurita22@gmail.com
  Néptánc oktatói és alkotói tevékenységemet korán, már tizennyolc évesen szülővárosomban, Sátoraljaújhelyen elkezdetem, de igazán kiteljesedni a nyíregyházi éveimben kezdett, amikor mind szólótáncosként, mind együttes vezetőként, mind koreográfusként dolgozhattam és dolgozom attól kezdve is. Szólótáncosként Örökös aranygyöngyös táncos lettem, rengeteg táncos szerepet formálhattam meg sok ismert koreográfus alkotásaiban, színházi műveiben szerepelhettem. Személyes tapasztalataimat - a versenyekre való felkészülés, a szóló táncosi lét nehézségeit - igyekszem beépíteni pedagógiai munkámba, a tehetséggondozásba.

  „Koreográfiákat” már kezdő táncosként készítettem, de magamat koreográfusnak igazán a szakmai körökben nagy presztízzsel bíró Zalai Kamaratánc Fesztivál Koreográfusi Nívódíja után tekintem. Munkám megbecsüléseként rengeteg elismerésben, díjban részesültem, alkotásaim több évben meghívást kaptak a Néptánc, Ifjúsági Néptánc illetve Kortárs Néptánc Antológiára. 

  Pedagógiai tevékenységem során fontosnak tartom, hogy a táncórák jó hangulatban, fesztelenül, közvetlen légkörben zajlanak, a nebulókkal vidám közösséget alkossunk. Célom, hogy a néptáncon, népi játékokon, népdalokon keresztül a gyermekek szociális, kommunikációs képességeit fejlesszem, kibontakoztassam kreativitásukat, átfogóan megismertessem őket a magyar népi kultúra sokszínű világával. Szeretném, ha az apróságok örömmel táncolnának, játszanak mind az órákon, mind az órákon kívül.

  Tanít

  Nyíregyháza - Móra

 • Dósa Mihály

  Dósa Mihály
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36308593833
  Email: fixocsi@gmail.com
  „A zene mindenkié!”, ismerjük a mondást. Azt gondolom, hogy a zene akkor lehet igazán a birtokunkban, ha nem csak a passzív hallgatásával, hanem az aktív művelésével, a mélyebb érzelmeket is megismerjük, megértjük! Hiszem, hogy a zene művelése, tanulása építi, ápolja, nemesíti a lelket, arra pozitív hatással van.

  A mindennapi gyakorlások, rendszeres fellépések kitartást, határozott fellépést adnak az élet minden egyéb területén is. Úgy gondolom, hogy azok a gyerekek, akik zenével foglalkoznak, nyitottabbá válnak, bátrabban ki tudnak állni a véleményük mellett, kicsit az anyagi világ fölé tudnak emelkedni.

  Tananyagunk a klasszikus, illetve könnyűzenei (jazz, latin, pop, rock) műfaj legismertebb műveiből egyaránt merít, ezzel is tágítva a diákok érdeklődési körét. Az egyéni tanórákon kiemelt figyelmet tudok fordítani a tanuló aktuális lelkiállapotára, igényének figyelembevételére, arra közvetlenül tudok reagálni, alkalmazkodni.

  Legfontosabbnak feladatomnak tartom a minél magasabb hangszeres tudás mellett a zene szeretetét továbbadni.
  Nagy öröm számomra, ha a mai rohanó, kissé felületes világunkban a személyes kapcsolatokat tudom erősíteni, a lelki nyugalom eléréséhez „megoldó kulcsot” tudok ajánlani a zene segítségével.
 • Derekas Fanni

  Derekas Fanni
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36304183685
  Email: fankamano@gmail.com

  A rajz és alkotás szeretetét nagyon fontosnak tartom már kisgyerek kortól. 2018-ban kezdtem el rajz szakos tanárként dolgozni a Móra Ferenc Iskolában a Garabonciás Művészeti iskola megbízásából.

  Az órákon a diákokkal közösen beszéljük meg az elképzeléseiket, ötleteiket ami megteremti azt a barátságos légkört ami nélkül a fejlesztés ebben a korban elképzelhetetlen lenne. A délutáni foglalkozások alkalmával lehetőségük van a gyerekeknek fejleszteni a kreatív gondolkodást csiszolni a rajz technikákat egyénileg és csoportmunkával egyaránt.

  Nincs is jobb érzés annál, ahogy a gyerekeket öröm tölti el a saját megvalósított alkotásuk láttán. 

 • Dr. Kucskárné Izsó Angelika

  Dr. Kucskárné Izsó Angelika
  Beosztás: tanár
  Telefon:
  Email:
  Több mint egy évtizede dolgozom színész-drámatanárként, óvodásoktól a felnőttekig minden korosztállyal foglalkozom. Arany, ezüst, bronz minősítések, különdíjak, közönségdíjak mutatják munkánk eredményességét. Diákjaim többször kaptak színészi munkájukért elismerést.

  Szövegkönyv és dalszövegíróként is tevékenykedem. Négy gyermekem van, akik közül három szintén foglalkozik színjátszással.

  Fontos számomra, hogy diákjaim élvezzék amit csinálnak. Ugyanilyen lényeges a művészeti nevelés által történő pedagógiai fejlesztés, a gyerekek és fiatalok személyes és szociális kompetenciáinak, valamint kommunikációs képességeinek és kreativitásának erősítése. Fontos célom, hogy az együtt töltött idő alatt a gyerekek megélhessék a közösségi alkotás örömét.

  Tanít

 • Dr. Szabóné Bugán Ágnes

  Dr. Szabóné Bugán Ágnes
  Beosztás: tanár
  Telefon:
  Email:

  Sikernek érzem, ha a növendékek szívesen járnak citerázni, népdalt énekelni, örömmel telve mennek el a zeneórákról. Fontosnak tartom, hogy mindegyik diák fejlődését adottságainak figyelembe vételével segítsem.

  Az egyéni citera és népi ének órákon kiváló lehetőség nyílik erre. A közös zenélés pozitív élménye hamar bátorságot ad a gyerekeknek, hogy másoknak is muzsikáljanak.

  Büszkeséggel tölt el, amikor a növendékek otthon családtagjaikat önállóan köszöntik népdallal. Jó érzés, hogy a rendszeres gyakorlás révén nívós népzenei versenyeken is kiváló eredményeket tudnak elérni.

 • Ducsai Tiborné

  Ducsai Tiborné
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36304367234
  Email: ducsaitiborne@gmail.com
  Elkötelezett drámapedagógus vagyok. Hiszem, hogy a drámapedagógia módszereivel a kisgyermekek és fiatalok egyaránt kisebb erőfeszítéssel sajátíthatnak el új ismereteket. A módszer adta lehetőségek, a gyakorlatok és játékok örömtelivé teszik a tanulást, ami rohanó világunkban, a túlterhelt gyerekek világában kincset ér.

  Alkalmas a kisiskolások beszédkészségének, kommunikációs készségeinek javítására, a figyelemkoncentráció növelésére, jó hatással van a társas kapcsolataikra.

  A művészeti iskolában a drámapedagógia gyermekszínjátszás területét is örömmel alkalmazom. Csoportjaimmal minden éven színpadra állítunk egy-egy darabot, ami lehet népmese, mese, dráma, musical, a résztvevő gyerekek korosztályától függően.

  Szakmailag és lelkileg is sokat adott nekem a Garabonciás Művészeti Iskola pedagógusaként eltöltött tizenöt év: hiszen van-e nagyobb öröm egy pedagógus számára, mint azt látni, hogy egy gyerekcsoportból a keze alatt közösség lesz, hogy az egyébként zárkózott és félénk gyerek a színpadon szinte kinyílik, hogy nem számít az, ki honnan jött, csak az, hogy mit csinál, csak az, ahogy tenni és aggódni tud a másikért, hogy az itt szerzett tapasztalat személyiségjeggyé válik, s az itt kapott szeretetet magával viszi tovább.

  Tanít

 • Dulibán-Grajz Andrea

  Dulibán-Grajz Andrea
  Beosztás: tanár
  Telefon:
  Email:

  Tanárként dolgozom egy miskolci általános iskolában. 2005-től foglalkozok táncoktatással.

  A népi játék és gyermek néptánc foglalkozásaimon törekszem arra, hogy a gyerekek kicsi korban megismerkedjenek hazánk népi kultúrájával. A játékos foglalkozások pozitívan hatnak a gyerekek  érzelmi, értelmi, anyanyelvi és esztétikai életére és segíti a mozgásfejlődésüket.

  A gyermekek a néptánc foglalkozások keretében a néptánc alaplépéseit sajátítják el, továbbá népi mondókákat és népdalokat tanulnak meg, népi játékokkal ismerkednek. Célom tehát a néptánc, népi játékok, népdalok és hagyományok felelevenítése, ezeken keresztül a gyermekek ritmusérzékének és mozgáskoordinációjának fejlesztése, a táncos mozgás alapozása. 

  Tanít

  Miskolc - Bársony

 • Duliczki Tamás Gábor

  Duliczki Tamás Gábor
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36205509732
  Email: duliczki.tamas@gmail.com
  A zene az ember teljes életét átszövi már születése előtti időszaktól kezdve. A magzat hallja édesanyja lágy énekét már az anyaméhen belül is, és születése után ez az ismerős hang tudja leginkább megnyugtatni, ha valamiért sír, zaklatott. Altatódalt énekelnek neki, majd bölcsődés és óvodás korban rengeteg gyermekjátékhoz dalokat énekelnek. És elkezdenek zenélni: énekelnek, tapsolnak, ritmushangszerként használnak mindent, ami a kezük ügyébe kerül. Nagyobbacska korukban lehetőségük nyílik komolyabban megismerkedni a zenélés örömével – legyen az egyéni vagy társas zenélés. Az összetartozást, az együtt munkálkodást, a közös élményt, a figyelmet, a többirányú koncentráció képességét kitűnően fejleszti a zene. És még több annál. Kodály Zoltán egy televíziós interjúja során a következőkkel indokolta a zenetanulás szükségességét, melyet a kísérleti iskolák (mindennapos ének oktatás) eredményei igazoltak:

  „Ezekben az iskolákban minden tárgyból jobban haladnak: jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak, hamarabb tanulnak meg folyamatosan olvasni, (…) Mindez a zenére megy vissza, mert az írásban például a kottaírás az olyan pontosságra kényszerít, hogy kicsit följebb vagy lejjebb van egy pont, az már más hangot jelent. (…) A számolás is könnyebben megy nekik. (…) Folyamatos számolás a zene. (..) De mindenek felett értékes a zene nevelő és fegyelmező hatása.”

  Én is kisiskolás korban kezdtem a zenei tanulmányaimat. Hálás vagyok szüleimnek, hogy biztosították számomra a zenetanulás lehetőségét, hálás vagyok tanáraimnak, hogy bevezettek a zene világába, és még inkább elmélyítették a zene iránti szeretetemet. Az ott szerzett élményeimből fakadóan fiatalkori zenekari társaim mindegyikével, osztálytársaimmal a mai napig tartjuk a baráti kapcsolatot. Azóta szövi át életem minden napját a zene, ezért is lettem zenét tanító tanár, és aktívan zenélő zenész.

  Az előttem álló kimagasló szakmai példaképek motiválnak arra, hogy a tanulóimnak ugyanígy tudjam közvetíteni a zenélés szeretetét; a hangszeres és elméleti tudásuk fejlesztése pedig ne feladatnak, hanem jó hangulatú, élményközpontú és játékos foglalkozásoknak tűnjön.

  Végezetül Claude Debussy – a zenei impresszionizmus jeles képviselője – szavai, melyek jól tükrözik hitvallásomat:

  „A zene szent! A zene az Úristen legszentebb, leghatékonyabb, legszebb produktuma. Ha mi zenetanárok ezt átéljük, átérezzük, akkor boldogság és hála tölt el bennünket, hogy ennek a csodának élői és átadói lehetünk. S ha ilyen lelkülettel közeledünk a gyermekhez, s végezzük tanári hivatásunkat, akkor munkánk áldás lesz önmagunk és növendékeink számára egyaránt."

  Tanít

 • Galambosné Kiss Erzsébet

  Galambosné Kiss Erzsébet
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36306261737
  Email: galambosnekisserzsebet@gmail.com
 • Gurály Tamás

  Gurály Tamás
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36202383260
  Email: tamasguraly@gmail.com
  ,,Tánc közben az lehetsz, ami csak lenni akarsz abban a pillanatban.'' Hangzik el a mondat a talán legismertebb táncos filmben. Ősidők óta a zene ritmusa, dallama, hangszíne felemeli az ember lelkét, s kedvet kap, hogy ezt az állapotot a teste mozgatásával kifejezze. Úgy gondolom, ez az ősi érzés mindenkiben ott szunnyad, csak van, akiben utat kell törni, hogy a felszínre kerülhessen.

  Társastánc pedagógusként az a célom, hogy különböző nemzetek tradicionális, társasági táncait megismertessem a tanulókkal (keringő, foxtrott, tango, cha-cha-cha, samba, Rock n roll stb), emellett átadjam a tánc szeretetét és a lehető legjobb módon tegyem ezt, hiszen ahány ember, annyi személyiség. Tanítás közben figyelembe veszem a tanítványok egyéniségét, mentális állapotát, fizikai korlátatit és mindent megteszek azért, hogy legyőzzem a gátakat, fejlesszem az önbizalmat,  a koncentrációs képességet, a szociális érzékenységet és empátiát, s nem utolsó sorban a jó tartás kialakítása is fontos, mely testi épségünk egyik alap köve.

  A Garabonciás Művészeti Iskolában minderre lehetőség van. Különös figyelmet fordítunk a gyermekközpontúságra és az innovatív nevelésre. Felgyorsult a Világ, az emberek ingerküszöbe megnőtt, s ezzel próbálunk lépést tartani. Kiemelt szerepet játszik a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és a tehetséges diákok gondozása, a kitartó munkát pedig jutalmazzuk.

  Mottóm: ,,Ha élsz, táncolsz, ha táncolsz, élsz!”
 • Hajdu-Szabó Adrienn

  Hajdu-Szabó Adrienn
  Beosztás: tanár
  Telefon:
  Email:
  Néptánc pedagógusként dolgozom a Garabonciás Művészeti Iskola Tuzséri telephelyén. Táncos és próbavezető illetve Tánctanár mesterpedagógusként végeztem. Általános iskolában ismerkedtem meg a néptánccal, de egész gyerekkoromat végig kísérte a tánc és a zene szeretete. A hobbiból szenvedély, majd hivatás lett.

  Célom az, hogy minél több gyerek megismerkedjen a néptánc és a népi játékok színes világával, meg tanuljanak önfeledten játszani, és tiszta játékélményt adhassak a gyerekeknek. A játékok által megtanulják a szabálytudatot és azok betartásának fontosságát. A néptánc által fejlődik kommunikációs képességük, zeneiségük, megismerkednek a térformákkal, alakzatokkal, népi mondókákkal, kiszámolókkal.

  Nagyon fontosnak tartom kommunikációs készség fejlesztését, helyi szokások, normák kialakítását, a közösség létrehozását és fenntartását, illetve a személyiségfejlesztést. Ezek egyidejű fejlesztésére kiváló helyszínt és módszert biztosít a néptánc.
  A közös út a tánc elsajátításáig, a közös élmények, nevetés, a népi játékok összetartó közösséget kovácsolnak a gyerekekből.

  Szeretném, ha az általam tanított gyerekek átélnék azt az élményt, amit én kaptam mikor gyermek voltam. A gyerekeknek lehetőséget biztosítok azzal, hogy fellépéseket szervezünk, melyeken a szülők betekintést nyerhetnek mivel is foglalkoztunk a tanév alkalmával.

  Tanít

 • Hoskó Orsolya

  Hoskó Orsolya
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36204566915
  Email: hoskoorsolya@gmail.com
  17 éve szereztem drámapedagógusi végzettséget, és az élet úgy hozta, pedagógus pályámat az intézményfenntartásban folytassam, majd vezetőként újra visszatérhessek az iskolavilágába és ezen változásoknak az ellenére sem hagytam abba a drámapedagógia oktatását. Miért is? Mert, „… minden, ami nyilvánosság előtt játszódik, olyan, mint a színház”- mondta Comenius.

  Már kisiskolás koromban megcsapott a színház szele, és pedagógus végzettségek sorát szerezve nem hagyott nyugodni ez a szak sem, hisz ez az óra az, amikor a cselekedtetést helyezhetem a hatékony nevelési folyamat középpontjába. Az improvizációs készség nem valami titokzatos adománya a sorsnak, hiszen minden egészséges ember rendelkezik a dramatikus rögtönzés képességével, ezt látom a kisgyermekek szerepjátékában is visszaköszönni. Ezért maradtam meg minden változás ellenére is drámapedagógusnak.

  Tanít

  Miskolc - Bársony

 • Krucsainé Somogyi Éva

  Krucsainé Somogyi Éva
  Beosztás: tanár
  Telefon:
  Email:
  Szolfézst és szintetizátor-keyboardon való játékot tanítok Bekecsen.

  Szolfézs-zeneelmélet tanár diplomám van, emellett differenciáló fejlesztőpedagógiai ismeretekből szakvizsgáztam. Ez után a vizsga után még jobban rá kellett jönnöm, hogy a zenélés és hangszereken való játék mennyire fontos. Mindamellett, hogy a zenélés örömet jelent már önmagában is, emellett sok minden másért is fontos.

  A zenetanulás nagyon sok területen fejleszti a gyermekeket. Nemcsak a zenei készségeiket - mint például a ritmus készséget, halláskészséget, éneklési készséget - hanem a finommotorikán át a kreativitást, kitartást, figyelmet, emlékezetet, gondolkodási műveleteket, analízis-szintézist, összehasonlítást, elvonatkoztatást, jobb és bal agyfélteke közötti kapcsolatot, szép érzéket, ízlést formál, és még sorolhatnánk, hogy mennyi mindent fejleszt.

  A közös zenélések által a társas kapcsolatokat is fejleszti.
 • Mikulics Ádám

  Mikulics Ádám
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36309898839
  Email: mikulicsadam@gmail.com

  Fantasztikus érzés hétről hétre részese lenni annak a felszabadultságnak, ami a kicsikből árad egy-egy játék, énekes-táncos gyakorlat során. Ilyenkor bárki megtapasztalhatja Kodály majd’ 100 éves gondolatainak örökérvényűségét, miszerint “...nagy e játékok tisztán emberi értéke: fokozzák a társas érzést, életörömet.”

  Immár második éve dolgozhatok - vagy sokkal inkább játszhatok - együtt a “kis garabonciásokkal”, akiknek igyekszem minden egyes alkalommal olyan élményeket nyújtani, melyek elkísérik majd őket...
  Hiszen - szintén Kodály szavaival élve - “...amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti...de amiben Ő maga is tevékenyen részt vesz, az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe.”

  Tanít

  Nyíregyháza - Eötvös

 • Opre Edina Irén

  Opre Edina Irén
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36705636153
  Email: anubisz1981@gmail.com

  Több, mint tíz éves tapasztalattal rendelkezem a gyerekek vizuális nevelése terén elsőtől tizenkettedik évfolyamig. A grafika és festészet tanszakon képességet fejlesztek.

  Ahányan vagyunk, annyi félék és pont ez a szép a dologban. Nem híres művészek járnak az órákra, hanem olyan gyerekek, akik lelkesek, szeretnek, akarnak fejlődni. Megtanulunk önállóan, csapatban is alkotni, tolerálni a másikat, kommunikálni, kitartani, látni, a kudarcokat nem tragédiaként, hanem tanulságként, útkeresésként felfogni.

  A tanszak az összes tudományterülettel kapcsolatban van, így segíti a gyerekek komplex gondolkodását..

 • Sólyom Ferenc

  Sólyom Ferenc
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36702200464
  Email: solyomf@gmail.com
  1980 óta tanítom a rajz tantárgyat, mely ma vizuális kultúra névre hallgat, 31 évet szakképző iskolában. 2013 óta általános iskolásokat is taníthattam utazó tanárként, 2016 óta teljes állásban.
  Már a főiskolán kiderült, hogy a grafika áll a legközelebb hozzám.

  A képzőművészet iránti érzékenyítésként folyamatosan tartok az általános iskolákban rajz szakkört. A tehetségesebb felsősök mellett egyre hangsúlyosabb az alsósok érdeklődése a foglalkozások iránt. A Garabonciás grafika és festészet tanszakon a tehetséggondozás mellett minden érdeklődő gyermeket befogadunk, hisz mindenkiben ott lappang a művész. A rajzi önkifejezés bátorítása, a tudatos megfigyelésen alapuló alkotó tevékenység öröme és a grafikai eszközök minél nagyobb tárházának megismertetése a fő feladat részemről. A legjobb alkotásokkal alkalomadtán pályázatokon is megmérettetnek a gyerekek, ahol az újszerű élmények és a sikerélmény alkotói és személyiségfejlesztő ereje vitathatatlan. A felkészítő tanárnak pedig visszaigazolás - és inspiráló erő az alkotásra.
 • Sulymosiné Kiss Katalin

  Sulymosiné Kiss Katalin
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36709487326
  Email: sulymi.kati@gmail.com
 • Szabó Péterné

  Szabó Péterné
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36208039330
  Email: eszepene62@gmail.com

  Szent Ágoston szavai a táncról:

  ,,Dicsérem a táncot, mert szabaddá tesz a nehéz dolgoktól, és mert azt, aki egyedül van, bevonja a közösségbe. Dicsérem a táncot, mert az egészséget és a szellem tisztaságát szolgálja, mert könnyeddé teszi a lelket. A tánc átváltoztatja a teret, az időt és az embert…

  Dicsérem a táncot. Ó, ember, tanulj meg táncolni! Különben nem fogják tudni az angyalok, hogy mit kezdjenek veled a mennyben."

  Szent Ágoston püspök már a IV-V. században ezt gondolta a táncról. A történelem minden korszakában, a legnehezebb időkben is tudták az emberek, hogy a tánc felszabadít. Mi miért ne tehetnénk ugyanezt?

  Ha sikerül bárkinek is átadni azt az alázatot, szeretetet, amit én magam kaptam eddigi életem során a tánctól, akkor már nem éltem hiába!

  Rajta! Húzd rá! a talp alá valót, hogy dicsérhessük a táncot Szent Ágostonnal együtt majdan fenn a mennyben is.

  Tanít

 • Szécsi Norbert

  Szécsi Norbert
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36204836991
  Email: norro79@gmail.com

  Zenei tanulmányaimat a Nyíregyházi Kodály Zoltán Zenei Tagozatos Általános Iskolába (akkoriban „négyesiskola”) kezdtem. Itt a kötelező furulya mellett klasszikus zongoráztam, bár rövid ideig, ugyanis találkoztam, szemtől- szembe egy, az akkori kor legjobb szintetizátorával, ráadásul mindezt egy akkor, az egyik legmenőbb magyar zenekar koncertje előtt, a színpadon (ez külön történet…). Történt mindez 1991- ben. Innen tudtam, hogy a szintetizátor lesz a hangszerem. Magánórák keretében (mivel akkor nem volt más lehetőség), sajátítottam el a könnyűzene csínját- bínját, olyan tanároktól, mint Kazár Pál és Csernák Tibor. 1994 óta foglalkozom hivatás szerűen zenével. 14 éves voltam ekkor.

  Azóta egy országos hírű zenekar vezetője vagyok, ismert előadóknak hangszerelek és írok dalt saját hangstúdiómba. 1998- tól tanítok az elvárt és az én tanáraim által kifejlesztett metodika alapján. Ezeket próbálom ma is belecsempészni az oktatási módszereimbe. Hiszen ezek emberközeli, megvalósítható és szerethető dalok alapján vezetnek rá az igazi muzsikálás képességére.

 • Uhrin Klára

  Uhrin Klára
  Beosztás: tanár
  Telefon: 36205480032
  Email: uhklari@gmail.com
  2001 óta tanítok különböző alapfokú művészeti iskolákban, 2015 szeptemberétől pedig a Garabonciás Művészeti Iskolában dolgozom népzenetanárként.

  Legfontosabbnak a tanár személyiségében, tulajdonságában a szeretetet, az empátiát, a nyitottságot tartom. Az oldott kommunikáció, a gyermek (és környezetének, szociális hátterének) megismerése elsődleges számomra. Úgy gondolom, hogy csak ezek ismeretében találhatjuk meg a megfelelő módszert, mellyel a diák haladni képes.

  A zene művelése, a hangszeren való játék önmagában is örömet okoz, közben pedig sok-sok dolog fejlődik még a személyiségében. Ezen kívül a zenetanulás hatására más készségek és képességek is javulnak.

  Arra törekszem, hogy az óráimon, illetve a közös zenélések alkalmával olyan maradandó élményben részesüljenek a gyerekek, amire később is jó szívvel gondolnak vissza. Felnőtt korukban pedig ez által igényes, zenekedvelő és - értő egészséges gondolkodású ember váljék belőlük.
 • Varga Ágnes Mónika

  Varga Ágnes Mónika
  Beosztás: tanár
  Telefon: +36205568746
  Email: kreativagnes@gmail.com

  Van három csodás felnőtt gyermekem.

  Nagy szerelmem Itália. Őszi szünetekben középiskolás diákcsoportokat szoktam vinni Olaszországba.

  Szabadidőmben kis tavunk partján olvasgatok, csodás kertemben dolgozgatok, batikolok és festek...

  A tanítványaimmal díszítjük a környezetüket, az iskolát, a tantermeket, sablonnal festünk, néha batikolunk...