Bejelentkezés

Szakma Módszertár

Kedves Kolléga!

A SZAKMA Módszertár azt a célt kívánja szolgálni, hogy segítse mindennapi munkáját a tanórák tervezésében és lebonyolításában. Egy jó szertárhoz hasonlóan segédeszközöket kínálunk benne, olyan kooperatív technikákat, iskolai keretek közt jól bevált makro- és mikromódszereket, munkaformákat és játékokat, melyek segítenek Önnek abban, hogy a szakiskolában, közismereti és szakmai alapozó órák során kooperatív, tevékenységalapú tanulási lehetőségeket kínálhasson fel tanulóinak. Ezek közül biztosan sokat ismer és használ, de talán sikerül néhány új módszerrel gazdagítanunk az Ön "módszertárát" is.

Ide kattintva letölthető a saját gépre telepíthető off-line keresőprogram, ami igazán hasznos, ha "kéz alatt" van!

Ide kattintva pedig az online változat érhető el a www.suzakma.hu oldalról.

Ide kattintva pedig word dokumentumként menthető le a gépedre!

A módszerek igyekeznek végigkísérni az egész tanulási folyamatot: Hogy mi mindent talál a SZAKMA Módszertárban?

  • Játékokat és kooperatív technikákat, melyek segítenek "elindulni" a közös úton. Céljuk, hogy a tanulók megismerjék egymást, el tudják mondani, milyen elvárásaik vannak, és meg tudják fogalmazni rövid és hosszú távú tanulási céljaikat. Vannak benne a mindennapi tanórák bevezetésére szánt aktivitások is, melyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tanulók ténylegesen "megérkezzenek" az előző szaktárgyi óra és a szünet után az Ön órájára, ráhangolódjanak az új témára, és mozgósítsák ismereteiket a témával kapcsolatban.
  • Számos olyan módszert, mely a projektmunka fontos kezdeti lépését támogatja: hatékonyan elősegíti a projektötletek gyűjtését, válogatását, megkönnyíti a döntési folyamatokat, segít a konkrét munka megtervezésében és figyelemmel kísérésében.
  • Kommunikatív készségek fejlesztését célzó módszereket, melyek vélemény-nyilvánításra ösztönzik a tanulókat, és segítik vitakultúrájuk fejlesztését.
  • Kooperatív folyamatok szervezését segítő technikákat, melyek a csoportmunka és a projektmunka során kerülnek előtérbe: Hogyan alkossunk csoportokat? Milyen módszerrel tudják legeredményesebben bemutatni a csoportok az eredményeiket? Hogyan fejleszthetjük a tanulók szociális kompetenciáit? Mindehhez számos prezentációs eszközt és formát, problémamegoldó, csapatépítő és konfliktuskezelő játékot mutatunk be. Ezek közül néhány talán "luxuscikknek" tűnhet, de hatásukat tekintve feltétlenül megérik a befektetett perceket!
  • Módszereket, melyek igyekeznek megtörni a hosszú, a tanulók számára gyakran nehezen emészthető frontális input gyakorlatát, és aktívan bevonják a tanulókat a tanári előadásba, ill. lehetővé teszik, hogy önállóan szerezzenek ismereteket. Ezekhez társul számos, az aktív ismétlést szolgáló munkaforma.
  • Játékokat - csak úgy, közbevetve, melyeknek célja a lazítás, és amelyek után újra koncentráltan tudnak dolgozni a tanulók.
  • Eljárásokat, melyekkel a rövidebb-hosszabb tanulási folyamatokat és saját teljesítményüket értékelhetik a tanulók, ill. visszajelzést adhatnak egymásnak.